Technik rachunkowości

Nauka trwa 2 lata. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjne

 

Kształcenie teoretyczne :

  • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
  • Język obcy w rachunkowości (angielski)
  • Rachunkowość finansowa
  • Wynagrodzenia i podatki
  • Podstawy przedsiębiorczości

 

Kształcenie praktyczne:

  • Biuro rachunkowe
  • Dokumentacja biurowa
  • Biuro wynagrodzeń i podatków

 

W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 80 godzin w II i III semestrze.

 

 

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji, po ukończeniu kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.