Technik masażysta

Technik masażysta nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Jest to kierunek przyszłości, gdyż absolwenci po zdanym egzaminie zawodowym mogą podjąć pracę w salonach SPA, salonach masażu i odnowy biologicznej, uzdrowiskach, zakładach rehabilitacji i innych ośrodkach opiekuńczo leczniczych. Możecie także prowadzić własną działalność gospodarczą. Kierunek trwa dwa lata (4 semestry), nauka odbywa się w formie stacjonarnej. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w specjalnych salach naszej szkoły wyposażonych w najnowszy sprzęt do masażu i do zawodów medyczno-kosmetycznych. Dzięki temu zdobędziecie więdze na temat masażu kosmetycznego i profilaktycznego, masażu leczniczego, masażu sportowego. Wasza wiedza spowoduje, że będziecie mogli popularyzować zachowania prozdrowotne.