Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Nasza szkoła podpisała umowę z pracodawcą, który będzie uczestniczył w szkoleniu przyszłej kadry firmy. Absolwent, który stanie sie specjalistą w dziedzinie usług farmaceutycznych, po zdanym egzaminie państwowym, będzie mógł automatycznie podjąć pracę.

Czym zajmuje się technik farmaceutyczny??

Dzięki nabytej wiedzy sporządza, wytwarza oraz obsługuje klientów pod kątek produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także przeprowadza kontrolę i analizę wyrobów medycznych i lektów. Zajmije się przechowywanie produktów leczniczych w aptekach i punktach aptecznych. Jest odpowiedzialny za sporządzenie leków dla klientów według receptur. Praca czeka na Ciebie!!! Technik farmaceutyczny może pracować także w zakładach produkujących leki, hurtowniach farmaceutycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w sklepach zajmujących się produktami zielarskimi i medycznymi.