Technik BHP

Nauka trwa 1,5 roku. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjne

Kształcenie teoretyczne :

  • Podstawy prawa pracy
  • Techniczne bezpieczeństwo pracy
  • Ergonomia w procesie pracy
  • Zagrożenia w środowisku pracy
  • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
  • Podstawy przedsiębiorczości

 

 

Kształcenie praktyczne :

  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 80 godzin w II i III semestrze.

 

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji, po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.