Technik administracji

Nauka trwa 2 lata. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjne

Kształcenie teoretyczne :

·        Język obcy w administracji (angielski)

·        Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

·        Podstawy prawa cywilnego

·        Podstawy prawa pracy

·        Podstawy prawa administracyjnego

·        Podstawy finansów publicznych

·        Podstawy przedsiębiorczości

 

Kształcenie praktyczne :

·        Wykonywanie pracy biurowej

·        Postępowanie w administracji

 

 

 

W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 160 godzin w II i III semestrze.

 

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej, po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.