Opiekun medyczny

Nauka trwa 2 lata. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjne

 

Kształcenie teoretyczne :

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Język obcy w ochronie zdrowia (niemiecki)
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Podstawy przedsiębiorczości

 

 

Kształcenie praktyczne:

 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

 

 

W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 80 godzin w I i II semestrze.

 

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji, po ukończeniu kierunku opiekun medyczny mogą zajmować się indywidualną opieką w domu pacjenta lub znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy czy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.