Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji w Warszawie

INFORMACJE O SZKOLE:

Nasza szkoła kształci wysokiej klasy specjalistów, którzy po zdaniu egzaminu zawodowego stają się w pełni wyposażeni w wiedzę niezbędną do pracy na danych stanowiskach pracy związanym z nauczanym kierunkiem. Szkoła znajduje się w budynku przy ulicy Chmielnej 98 lok 23 w Warszawie.

KONTAKT:

Chmielna 98, Warszawa, Polska

tel: 691371037

email: pszcnbia@gmail.com

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Nauka trwa 2 lata. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjne Kształcenie teoretyczne :Działalność gospodarcza w branży ekonomicznejJęzyk obcy w rachunkowości (angielski)Rachunkowość finansowaWynagrodzenia i podatkiPodstawy przedsiębiorczości Kształcenie praktyczne:Biuro rachunkoweDokumentacja biurowaBiuro wynagrodzeń i podatków W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 80 godzin w II i III semestrze.  Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji, po ukończeniu kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

TECHNIK BHP

Nauka trwa 1,5 roku. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjneKształcenie teoretyczne :Podstawy prawa pracyTechniczne bezpieczeństwo pracyErgonomia w procesie pracyZagrożenia w środowisku pracyJęzyk obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracyPodstawy przedsiębiorczości  Kształcenie praktyczne :Ocena ryzyka zawodowegoUstalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychZarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 80 godzin w II i III semestrze. Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji, po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.

OPIEKUN MEDYCZNY

Nauka trwa 2 lata. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjne Kształcenie teoretyczne :Opieka nad osobą chorą i niesamodzielnąZdrowie publiczneZarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocyZarys psychologii i socjologiiDziałalność gospodarcza w ochronie zdrowiaJęzyk migowyJęzyk obcy w ochronie zdrowia (niemiecki)Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowiaPodstawy przedsiębiorczości  Kształcenie praktyczne:Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńczeDziałania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną  W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 80 godzin w I i II semestrze. Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji, po ukończeniu kierunku opiekun medyczny mogą zajmować się indywidualną opieką w domu pacjenta lub znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy czy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

TECHNIK ADMINISTRACJI

Nauka trwa 2 lata. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjneKształcenie teoretyczne :·        Język obcy w administracji (angielski)·        Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej·        Podstawy prawa cywilnego·        Podstawy prawa pracy·        Podstawy prawa administracyjnego·        Podstawy finansów publicznych·        Podstawy przedsiębiorczości Kształcenie praktyczne :·        Wykonywanie pracy biurowej·        Postępowanie w administracji   W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 160 godzin w II i III semestrze. Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej, po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

KADRA NAUCZYCIELSKA:

Rafał Cegłowski

Rafał Cegłowski

Agnieszka Świerżewska

Agnieszka Świerżewska

Ewa Czaja

Ewa Czaja

Maciej Kmoch

Maciej Kmoch

Piotr Kozłowski

Piotr Kozłowski

Monika Materek

Monika Materek

Katarzyna Domanowska

Katarzyna Domanowska

Krzysztof Kasprzycki

Krzysztof Kasprzycki

Małgorzata Wojtczuk

Małgorzata Wojtczuk

Robert Panek

Robert Panek

Tomasz Capik

Tomasz Capik

Joanna Kalamat

Joanna Kalamat

Mariola Żołnierkiewicz

Mariola Żołnierkiewicz

Irena Rusztecka

Irena Rusztecka

Katarzyna Dudek

Katarzyna Dudek

Anna Lis

Anna Lis

KONTAKT:

Chmielna 98, Warszawa, Polska

tel: 691371037

email: pszcnbia@gmail.com

})