Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji w Rzeszowie

INFORMACJE O SZKOLE:

Nasza szkoła kształci wysokiej klasy specjalistów, którzy po zdaniu egzaminu zawodowego stają się w pełni wyposażeni w wiedzę niezbędną do pracy na danych stanowiskach pracy związanym z nauczanym kierunkiem. Szkoła znajduje się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego.

KONTAKT:

3 Maja 15, Rzeszów, Polska

tel: 607605114

email: pszcnbia@gmail.com

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Nauka trwa 2 lata Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjne Kształcenie teoretyczne :Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznymJęzyk obcy w kosmetyce (angielski)Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltuKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciałaPodstawy przedsiębiorczości Kształcenie praktyczne :Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała  W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 80 godzin w II i IV semestrze. Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji, po ukończeniu kierunku technik usług kosmetycznych, mogą zarówno prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, jak również znaleźć zatrudnienie w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej oraz renomowanych gabinetach kosmetycznych. Ponadto absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych mogą znaleźć zatrudnienie, jako doradcy ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach oraz salonach, jak również, jako wizażyści w studio.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Nauka trwa 2 lata. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjne Kształcenie teoretyczne :Działalność gospodarcza w branży ekonomicznejJęzyk obcy w rachunkowości (angielski)Rachunkowość finansowaWynagrodzenia i podatkiPodstawy przedsiębiorczości Kształcenie praktyczne:Biuro rachunkoweDokumentacja biurowaBiuro wynagrodzeń i podatków W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 80 godzin w II i III semestrze.  Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji, po ukończeniu kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

TECHNIK BHP

Nauka trwa 1,5 roku. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjneKształcenie teoretyczne :Podstawy prawa pracyTechniczne bezpieczeństwo pracyErgonomia w procesie pracyZagrożenia w środowisku pracyJęzyk obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracyPodstawy przedsiębiorczości  Kształcenie praktyczne :Ocena ryzyka zawodowegoUstalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychZarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 80 godzin w II i III semestrze. Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji, po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.

TECHNIK ADMINISTRACJI

Nauka trwa 2 lata. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjneKształcenie teoretyczne :·        Język obcy w administracji (angielski)·        Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej·        Podstawy prawa cywilnego·        Podstawy prawa pracy·        Podstawy prawa administracyjnego·        Podstawy finansów publicznych·        Podstawy przedsiębiorczości Kształcenie praktyczne :·        Wykonywanie pracy biurowej·        Postępowanie w administracji   W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 160 godzin w II i III semestrze. Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej, po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

KADRA NAUCZYCIELSKA:

GALERIA ZDJĘĆ:

  • PARTNERZY SZKOŁY:

KONTAKT:

3 Maja 15, Rzeszów, Polska

tel: 607605114

email: pszcnbia@gmail.com

})