Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji we Wrocławiu

INFORMACJE O SZKOLE:

Godziny otwarcia szkoły 12:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku. Rekrutacja rozpoczynamy dnia 22.07.2019 roku w godzinach 13:00 - 18:00. Punkt rekrutacyjny znajduje się na ulicy Sokolnicza 34/38 lok. 105. Wejście przez parking na końcu budynku, po lewej stronie drzwi wejściowej na pierwsze piętro pokój 105. Kierunki kształcenia: higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik masażysta, opiekun medyczny, technik bhp, technik administracji, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny.

KONTAKT:

Sokolnicza 34, 53-659 Wrocław, Polska

tel: 691371037

email: pszcnbia.wroclaw@gmail.com

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Nauka trwa 2 lata Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjne Kształcenie teoretyczne :Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznymJęzyk obcy w kosmetyce (angielski)Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltuKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciałaPodstawy przedsiębiorczości Kształcenie praktyczne :Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała  W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 80 godzin w II i IV semestrze. Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji, po ukończeniu kierunku technik usług kosmetycznych, mogą zarówno prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, jak również znaleźć zatrudnienie w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej oraz renomowanych gabinetach kosmetycznych. Ponadto absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych mogą znaleźć zatrudnienie, jako doradcy ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach oraz salonach, jak również, jako wizażyści w studio.

TECHNIK BHP

Nauka trwa 1,5 roku. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjneKształcenie teoretyczne :Podstawy prawa pracyTechniczne bezpieczeństwo pracyErgonomia w procesie pracyZagrożenia w środowisku pracyJęzyk obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracyPodstawy przedsiębiorczości  Kształcenie praktyczne :Ocena ryzyka zawodowegoUstalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychZarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 80 godzin w II i III semestrze. Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji, po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.

OPIEKUN MEDYCZNY

Nauka trwa 2 lata. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjne Kształcenie teoretyczne :Opieka nad osobą chorą i niesamodzielnąZdrowie publiczneZarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocyZarys psychologii i socjologiiDziałalność gospodarcza w ochronie zdrowiaJęzyk migowyJęzyk obcy w ochronie zdrowia (niemiecki)Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowiaPodstawy przedsiębiorczości  Kształcenie praktyczne:Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńczeDziałania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną  W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 80 godzin w I i II semestrze. Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji, po ukończeniu kierunku opiekun medyczny mogą zajmować się indywidualną opieką w domu pacjenta lub znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy czy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

TECHNIK ADMINISTRACJI

Nauka trwa 2 lata. Podczas nauki realizowane będą następujące zajęcia edukacyjneKształcenie teoretyczne :·        Język obcy w administracji (angielski)·        Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej·        Podstawy prawa cywilnego·        Podstawy prawa pracy·        Podstawy prawa administracyjnego·        Podstawy finansów publicznych·        Podstawy przedsiębiorczości Kształcenie praktyczne :·        Wykonywanie pracy biurowej·        Postępowanie w administracji   W okresie nauki słuchacz odbywa praktykę w wymiarze 160 godzin w II i III semestrze. Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej, po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Higienistka stomatologiczna nauka trwa 2 lata (4 semestry)Absolwenci kierunku mogą spodziewać się bardzo dobrego wynagrodzenia, gdyż higienistka stomatologiczna jest to pracownik, który poszukiwany jest na rynku i współpracuje bezpośrednio z lekarzem stomatologiem. Głównym zadaniem higienistki jest: takie dobieranie środków, aby utrzymać higienę jamy ustnej, wykonywanie zabiegów związanych z impregancją zębów mlecznych, wykańczanie i polerowanie, piaskowanie, skaling, lakierowanie zębów. Hinienistka stomatologiczna ma też za zadanie informować pacjentów jak dbać o higienę jamy ustnej.Gdzie mogą pracować absolwenci tego kierunku??1. Gabinety stomatologiczne.2. Własna działalność gospodarczaDuże zarobki higienistki zachęcą Was do nauki na tym kierunku!!

TECHNIK MASAŻYSTA

Technik masażysta nauka trwa 2 lata (4 semestry)Jest to kierunek przyszłości, gdyż absolwenci po zdanym egzaminie zawodowym mogą podjąć pracę w salonach SPA, salonach masażu i odnowy biologicznej, uzdrowiskach, zakładach rehabilitacji i innych ośrodkach opiekuńczo leczniczych. Możecie także prowadzić własną działalność gospodarczą. Kierunek trwa dwa lata (4 semestry), nauka odbywa się w formie stacjonarnej. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w specjalnych salach naszej szkoły wyposażonych w najnowszy sprzęt do masażu i do zawodów medyczno-kosmetycznych. Dzięki temu zdobędziecie więdze na temat masażu kosmetycznego i profilaktycznego, masażu leczniczego, masażu sportowego. Wasza wiedza spowoduje, że będziecie mogli popularyzować zachowania prozdrowotne.

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Technik farmaceutyczny nauka trwa 2 lata (4 semestry)Nasza szkoła podpisała umowę z pracodawcą, który będzie uczestniczył w szkoleniu przyszłej kadry firmy. Absolwent, który stanie sie specjalistą w dziedzinie usług farmaceutycznych, po zdanym egzaminie państwowym, będzie mógł automatycznie podjąć pracę.Czym zajmuje się technik farmaceutyczny??Dzięki nabytej wiedzy sporządza, wytwarza oraz obsługuje klientów pod kątek produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także przeprowadza kontrolę i analizę wyrobów medycznych i lektów. Zajmije się przechowywanie produktów leczniczych w aptekach i punktach aptecznych. Jest odpowiedzialny za sporządzenie leków dla klientów według receptur. Praca czeka na Ciebie!!! Technik farmaceutyczny może pracować także w zakładach produkujących leki, hurtowniach farmaceutycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w sklepach zajmujących się produktami zielarskimi i medycznymi.

ASYSTENTKA STOMATOLIGICZNA

Asystentka stomatologiczna nauka trwa 1 rok (2 semestry)Asystuje lekarzowi dentyście wykonując następujące czynności prowadzenie dokumentacji gabinetu, czyli leków, finansowej, listy zabiegów. Zajmuje się przygotowanie miejsca pracy dla lekarza dentysty, preparatów, leków, narzędzi. Jest odpowiedzialna za to, że nie brakuje w gabinecie stomatologicznych leków. Asystuje lekarzowi podczas zabiegów dentystycznych, konserwuje sprzęt zgodnie z procedurami. Jest łącznikiem między pacjentem a gabinetem stomatologicznym.

KADRA NAUCZYCIELSKA:

  • PARTNERZY SZKOŁY:

KONTAKT:

Sokolnicza 34, 53-659 Wrocław, Polska

tel: 691371037

email: pszcnbia.wroclaw@gmail.com

})