Rozdanie świadectw maturalnych

35 osób z 40, które podchodziły do matury otrzymali świadectwa maturalne. Jesteśmy z Was dumni zapraszamy do szkoły policealnej.