Rodzaje szkół

SZKOŁY

Dzięki naszej pasji stworzyliśmy szkołę na miarę XXI wieku, w której wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin. Każdy z uczniów będzie miał możliwość odbycia ciekawych praktyk zawodowych, a także pozna wszelkie tajniki wiedzy związane z danym kierunkiem.

Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja do naszych szkół trwa cały rok. W zależności od uczelni, którą chcą Państwo wybrać należy spełnić różne wymagania i dostarczyć różne dokumenty. Z tego względu zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji.

Partnerzy

PARTNERZY

Partnerami naszej szkoły są firmy, które specjalizują się w kierunkach naucznia: technik administracji, technik rachunkowość, technik bhp, technik uslug komsetycznych, technik turystyki wiejskiej, technik informatyk. Nasza szkoła przykłada dużą wagę do tego, aby nasi uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę w ławkach szkolnych, ale także odbywali praktyki uczniowskie zgodnie z kierunkiem nauczania.

Zapraszamy do zapoznania się z firmami i Urzędami, które zaufały naszej szkole i stały się naszym partnerem na długie lata.

Galeria

GALERIA

Nasza szkoła poza prowadzeniem zajęć mających formę wykładów lub ćwiczeń zaćzeła kreować również więzy pomiedzy naszymi Uczniami. Z tego też względu zorganizowaliśmy wycieczki krajoznawczo - historyczne, które poza formą wypoczynkową mają na celu poszerzenia wiedzy nt. poznawania historii i ciekawych regionów naszego kraju. Zachęcamy Was do poznania się z fotorelacjami zamieszczomi w naszej galerii zdjęć.

O nas

O NAS

Cechuje nas otwartość na ludzi, pełna integracja, a także dążenie do wysokiego poziomu nauczania. Budujemy renomę szkoły na rynku i chcemy abyście wspólnie z nami uczestniczyli tym wielkim wydarzeniu.

Każdy z uczniów będzie miał możliwość odbycia ciekawych praktyk zawodowych, a także pozna wszelkie tajniki wiedzy związane z danym kierunkiem.